1992-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1960 ngièn-thoi 1970 ngièn-thoi
1980 ngièn-thoi 1990 ngièn-thoi 2000 ngièn-thoi
2010 ngièn-thoi 2020 ngièn-thoi
Ngièn: 1987-ngièn 1988-ngièn 1989-ngièn 1990-ngièn
1991-ngièn 1992-ngièn 1993-ngièn
1994-ngièn 1995-ngièn 1996-ngièn 1997-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 81 ngièn

1992-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]