Gals!

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Gals!(Ngi̍t-ngîギャルズ) he yit-phu thien-sṳ thûng-va̍k. Fujii Mihona (Ngi̍t-ngî藤井みほな) ke màn-va̍k.