Gdańsk

Chhiùng Wikipedia lòi
Gdańsk.
Gdańsk.
Gdańsk.

Kak-than-sṳ̂-khiet (Pô-làn-ngî: Gdańsk; Tet-ngî: Danzig), he Pô-làn Pô-mî-là-nì-â-sén ke Sén-fi, ya-he kâi-koet pet-phu yèn-hói thi-khî ke chui-thai sàng-sṳ lâu chui chhùng-yeu ke hói-kóng. Chhai Hon-sat Thùng-mèn sṳ̀-thoi yî-lòi ke 600 tô ngièn kiên, Kak-than-sṳ̂-khiet sṳ́ chûng he Pô-lò-tit-hói yèn-ngan thi-khî yit-ke chhùng-yeu ke hòng-yun lâu mo-yi chûng-sîm.

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]