Gilaki-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Gilaki-ngî (گیلکی, Giləki) he yit-chúng Lî-hói ngî-ngièn, Sî-pet Iran Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, thûng-hàng yî Yî-lóng ke Gilan-sén. Gilaki-ngî lâu Mazanderan-ngî lióng-chúng fông-ngièn yû me̍t-chhiet siông-kôan khi̍p lui-sṳ ke chhṳ̀-lùi. Gilaki-ngî lâu Mâ-chan-tet-làn-ngî lâu Kavkaz Ngî-kî yû khiung-thùng tiám, Tat-ngî he khì-chûng chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gilaki-ngî Wikipedia