Mazanderan-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Mazanderan-ngî.

Mazanderan-ngî (مَزِروني) chú-yeu sṳ́-yung chhai Iran Mazandaran-sén lâu Golestan-sén. Lâu Gilaki-ngî, Zazaki-ngî, lâu Balochi-ngî kôan hì kín me̍t. lâu Pô-sṳ̂-ngî ya-yû kha yén ke kôan-hì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mazanderan-ngî Wikipedia