Greenwich Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Greenwich Thai-ho̍k.

Greenwich Thai-ho̍k he yit-só Yîn-koet Thai-ho̍k, vi-yî Lùn-tûn tûng-nàm-phu khi̍p Kent khiùn pet-phu.