Gruzia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Gruzia vùn-sṳ.
Gruzia-ngî thi-khî.

Gruzia-ngî (ქართული) he Kô-kâ-su ngî-ngièn ke yit-chúng, he Gruzia ke kôn-fông ngî-ngièn, chhai Gruzia yû yok 3,900,000-ngìn (chúng ngìn-khiéu 83%) chok-vi thi-yit ngî-ngièn. Nang-ngoi chhai Iran, Thú-ngí-khì, Ngò-lò-sṳ̂, Mî-koet tén-thi yû 200,000-ngìn sṳ́-yung.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gruzia-ngî Wikipedia