Gujarat

Chhiùng Wikipedia lòi
Gujarat.
Gujarat.

Gujarat (Gujarat-ngî: ગુજરાત, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Gujarat, khiu yi̍t khí chap lò, fù chhà la̍t) he vi-yî Yin-thu chui sî-phu ke pâng. Kâi pâng sî-phu fò sî-nàm-phu kín lìn Â-là-pak hói, pet-phu lâu Pakistan siông-chiap-yòng. 1401-ngièn vì thu̍k-li̍p ke Gujarat Sultan-koet, 1572-ngièn sṳ̀n-vì Yin-thu ke yit phu-fûn, chṳ̂-heu chhai Yîn-koet thúng-chhṳ hâ pó yû kâi pâng ke thi-vi, 1947-ngièn sṳ̀n-vì Mumbai ke yit phu-fûn, 1960-ngièn yù Men-mâi pâng sî-phu khi̍p pet-phu thûng-hàng Gujarat-ngî kok-thi-khî va̍k vì yit pâng. Li̍p-fap kî-kèu vì 182 ngìn chû-sṳ̀n ke pâng Ngi-fi. Pâng nui yû fî-kî-chhòng khi̍p 6 só Thai-ho̍k. Kûng-ngia̍p fa chhàng-thu kha-kô, yû sa̍k yù, fa kûng, fóng chṳt, súi nài, lien yù, Fa-ho̍k phì liau, kî chhòng khi̍p Thien-hì Kûng-chhàng. Khóng sán yû thiên-yèn hì khi̍p sa̍k yù. Nùng-ngia̍p sán-phín chet yû fâ-sâng, súi thàu khi̍p mièn-fâ. Yî 1983-ngièn chên yîn fu̍t Tan na̍p thai pa khwuì kiet yì yòng sṳ̀n fùng châi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]