Hak-kâ Tóng

Chhiùng Wikipedia lòi
客家黨黨旗

Hak-kâ Tóng (客家黨) yî 2006-ngièn 10-ngie̍t 14-ngit sṳ̀n-li̍p, he Chûng-fà Mìn-koet ke chṳn-chhṳ-tóng chṳ̂-yit, yî Hak-kâ chhòn-thúng chûng-ngi, khiùn-fun, khiàm-phu̍k, oi-hau fò-phìn chṳ̂ chîn-sṳ̀n lâu chhú-sṳ ngièn-chet.