跳至內容

Het-chhà

Chhiùng Wikipedia lòi
Het-chhà.

Het-chhà (黑茶, Dark Tea) yîn-vì kì ke chhà-set vì het-hot-set yì tet-miàng. Het-chhà su̍k-yî heu-fat kau-chhà, Chûng-koet thi̍t-yû ke chhà-lui, sâng-sán Li̍t-sṳ́ fî-sòng yû-kiú, chui-chó ke het-chhà he yù liu̍k-chhà ke mô-chhà kîn-tsin ap yì sṳ̀n. Chûng-koet ke het chhà yî Fù-nàm ke Ôn-fa het-chhà chui vì chhut-miàng.