Houston

從Wikipedia來
(重定向自Hiû-sṳ̂-tûn
跳轉到: 導航搜尋

Hiû-sṳ̂-tûn.

Hiû-sṳ̂-tûn (Yîn-ngî: Houston) he Mî-koet Tet-khiet-sat-sṳ̂-chû ke thi-yit thai-sàng, chhiòn Mî-koet thi-si thai-sàng, Me̍t-sî-kô-vân yèn-ngan chui-thai ke kîn-chi chûng-sîm. Mien-chit tha̍t-tó 1,440 phìn-fông kûng-lî. Hiû-sṳ̂-tûn yî sa̍k-yù, hòng-khúng kûng-ngia̍p lâu yun-hò vùn-miàng sṳ-kie. Hiû-sṳ̂-tûn-kóng he sṳ-kie thi-liuk thai kóng-héu.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-hìn[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Chhòn-mòi[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-yèn[編寫 | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-chhòng[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Siông-kôan Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hó Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]