Houston

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Hiû-sṳ̂-tûn.

Hiû-sṳ̂-tûn (Yîn-ngî: Houston) he Mî-koet Tet-khiet-sat-sṳ̂-chû ke thi-yit thai-sàng, chhiòn Mî-koet thi-si thai-sàng, Me̍t-sî-kô-vân yèn-ngan chui-thai ke kîn-chi chûng-sîm. Mien-chit tha̍t-tó 1,440 phìn-fông kûng-lî. Hiû-sṳ̂-tûn yî sa̍k-yù, hòng-khúng kûng-ngia̍p lâu yun-hò vùn-miàng sṳ-kie. Hiû-sṳ̂-tûn-kóng he sṳ-kie thi-liuk thai kóng-héu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-hìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhòn-mòi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-yèn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-chhòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kôan Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hó Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]