Hiû Chhóng-liòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Hiû Chhóng-liòng
邱創良
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se 1955-ngièn 9-ngie̍t 10-ngit
Chṳn-tóng

Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng( - 1997-ngièn)
 Chhîn-mìn-tóng(2000-ngièn - 2002-ngièn)
無盟 Mò-tóng Thòn-kiet Lièn-mèn(2004-ngièn - ?)
Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng(2007-ngièn - 2010-ngièn)

 Mò-tóng-sit(2010-ngièn - )

Hiû Chhóng-liòng (邱創良, 1955-ngièn 9-ngie̍t 10-ngit –  ) he Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân) chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, chhièn li̍p-fap ve-yèn.