跳至內容

Hon-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Hon-ho̍k.

Hon-ho̍k (Sinology) fe̍t chhṳ̂n Chûng-koet-ho̍k (China Studies) he chṳ́ Chûng-koet yî-ngoi ke Ho̍k-chá tui yû-kôan Chûng-koet ke-fông fông-mien chin-hàng ngièn-kiu ke yit-mùn ho̍k-khô. Pâu-koat Chûng-koet Li̍t-sṳ́, chṳn-chhṳ, sa-fi, vùn-ho̍k, chet-ho̍k, kîn-chi tén-tén, sṳm-chṳ ya pâu-koat tui yî hói-ngoi Fà-ngìn ke ngièn-kiu. Chûng-koet-ngìn ngièn-kiu Hon-ho̍k, thûng-sòng chhṳ̂n-vì koet-ho̍k.