Kàm-sṳt Yîn-hiùng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Kàm-sṳt Yîn-hiùng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"鑑識英雄" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
C.S.I.C. Kàm-sṳt Yîn-hiùng
C.S.I.C.鑑識英雄
Crime Scene Investigation Center
i Hero
Lui-hîn Ngiéu-chhiong-khia̍k
Thô-yên Lai Men-khiet, Chông Siû-sṳ̀n
Chú-yên Chû Hau-ôn, Vòng Sṳt-hièn, Chhài Suk-chin, Chhài Vòng-ngì
Chṳ-chok koet-kâ  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Ngî-ngièn Koet-ngî
Kui-sú 1
Si̍p-sú 13-si̍p
Chhòng-thu 60 fûn-chûng (hàm kóng-ko)
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Ku Chhêu
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Chhêu-ngìn Yùi-khì Chṳ-chok Yû-han Kûng-sṳ̂
Phi-yîm


Sú-pô phîn-tho Chûng-sṳ Sú-vi-thòi
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2015-ngièn 4-ngie̍t 10-ngit  (2015-04-10)-2015-ngièn 5-ngie̍t 22-ngit  (2015-05-22)
Siông-koân chiet-muk
Sa-chok Kàm-sṳt Yîn-hiùng II Chang-ngi chṳ̂ Chan

Kàm-sṳt Yîn-hiùng(鑑識英雄, Yîn-ngîː Crime Scene Investigation Center/i Hero) he 2015-ngièn Thòi-vân ngiéu-chhiong-khia̍k, tui Chû Hau-ôn, Vòng Sṳt-hièn, Chhài Suk-chin, Theu-fâ-moi chú-yên. Yî Chûng-sṳ Sú-vi-thòi 2015-ngièn 4-ngie̍t 10-ngit am-pû-sṳ̀ 10-tiám sú-pô. Liá-khia̍k he Chûng-fà Mìn-koet Khô-kî-phu thûi-thûng ke kie-va̍k[1], ho-hêm “Thòi-vân thi-yit-phu kàm-sṳt khô-kî thien-sṳ thien-yáng”, “Thòi-vân thi-yit-phu chhiòn liâng-vet khô-ho̍k hi-khia̍k”. [2]

Yên-yèn lie̍t-péu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-yèn Kok-set Sàu-kie Si̍p
Chû Hau-ôn
Lùi Yit-mîn
Séu-miàng: Lùi-kûng, Fam-chhui Khô-ho̍k Kàm-sṳt Chûng-sîm(C.S.I.C) chû-chhòng , sén-chhòng DNA kàm-sṳt. Tui Yòng Chhièn fu-siông yû hó-kám.
Chhiòn-khia̍k
Vòng Sṳt-hièn
Lìm Sṳ-ngâu
Séu-miàng: Lìm Sir, Fam-chhui Khô-ho̍k Kàm-sṳt Chûng-sîm(C.S.I.C) kiám-chhat-kôn, kàm-sṳt séu-chû ke fu̍t-sîm heu-tún.
1-2,5-13
Chhài Suk-chin
Yòng Chhièn
Séu-miàng: Séu-chhièn, hìn-sṳ-khiu̍k kín-yèn, thói-khièn-tho het-tai, thai-khièn kô-sú. Tui Lùi Yit-mîn fu-siông yû hó-kám.
Chhiòn-khia̍k
Chhài Vòng-ngì
Vòng Chṳ̂n-nî
Séu-miàng: Chîn-lìn, Fam-chhui Khô-ho̍k Kàm-sṳt Chûng-sîm(C.S.I.C) sṳ̀n-yèn, chôn-chhòng hàng-vì khô-ho̍k. Vì-chho̍k-chhìm ló-thi yì ngi̍p kàm-sṳt chûng-sîm.
1-8,10-13

其他演員[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

演員 角色 介紹 登場集數
蘇達
Umin-Dadau
(悟明‧達道)
小名:頭目,犯罪科學鑑識中心(C.S.I.C)成員,痕跡專家。
全劇
紀培慧
辛品方
小名:小辛,犯罪科學鑑識中心(C.S.I.C)成員,材料、微物專家。暗戀楊茜。後來去美國進修。
1-9
蔡力允
高天睿
小名:小高,犯罪科學鑑識中心(C.S.I.C)成員,電腦高手。
1-5,7-13
錢俞安
蔣為相
小名:小象,刑事局新警員,楊茜 嘅 得力助手。
全劇
陶傳正
楊東順
暱稱:楊教授,資深法醫專家,楊茜 嘅 阿爸。
1-2,4-13
何以奇
Angel
犯罪科學鑑識中心(C.S.I.C)新成員。小辛去美國進修後,新就任支援中心 嘅 鑑識人員。
9-13

客串演出[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

演員 角色 介紹 登場集數
何裕天
何佩中
何佩華
單儕演兩角色。
2
夏杰
畫家
3
藍雅芸
黃以涵
頭目暗戀好友。(被害人)
3
彭啟凡
黃以涵早先男友,婚姻諮詢專家。
3
駱炫銘
雷一鳴(幼時)
4
王永齡
植物學權威。雷一鳴幼時 嘅 近鄰,啟蒙雷一鳴入鑑識領域 嘅 先生。
4
梁冠宇
王永齡 嘅 得意門生,植物學 嘅 天才。愛露營。(被害人)
4
張文豪
(被害人)
4
王俊家
(被害人)
4
馮姿伶
梁冠宇 嘅 女朋友。(被害人)
4
阿杰
精靈的弟弟。
5
黃婕晴
蘇怡晴
(被害人)
5
范明正
早餐店 嘅 頭家。
5
王道南
侯伯宇
有異裝癖。許佳佳 嘅 老公。
6
翁來財
(被害人)
6
游志文
(被害人)
6
許佳佳
侯柏宇 嘅 餔娘。因後悔把老公 嘅 女裝拂忒入河裡,入河撈衣服時,不慎溺死。
6
邱德洋
溫文凱
芳療會館 嘅 承勞。愛周玫君。
7
周玫君
芳療會館老闆娘。有過三段婚姻。
7
郭士偉
芳療會館老闆。(被害人)
7
卓宇童
黎子若
模特兒,迷裳百貨 嘅 代言人。
8
馬友芯
孫詩妮
模特兒,迷裳百貨 嘅 前代言人。
8
陸明君
顏容
動保團體 嘅 志工。
8
安伯政
黎子若 嘅 經紀人。
8
周家安
周小姐
8
林玟誼
安喜
癌末病患(被害人),小辛 嘅 朋友。落樓前曾食毒品。
9
安媽媽
不喜歡立民。
9
羅能華
立民
病院 嘅 志工。半年前開始及安喜牽手。
9
程若微
小秦
10
高麗虹
10
王曉蕾
10
張詠興
10
元拓皓
趙善宏
11
蕭佑蘭
11
俞昊翔
呂品生
11
楊文文
駱琳
林士堯 嘅 餔娘。
11-13
朱進新
葉富統
12-13
吳德
11-13
宋萬福
12-13
崔台鎬
宋偉哲
12-13
李雲天
12-13
王英坤
12-13
潘方崎
12-13
李昌鈺
自家
  1. 鑑識英雄 iHero影集連續劇, 科技部
  2. -{zh;zh-hans;zh-hant|徵婚啟事 獲文化部1400萬補助}-. 聯合報. 2014-05-29 [2014-05-29].