Kô-tá-ha̍p-lû-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kô-tá-ha̍p-lû-sṳ.

Kô-tá-ha̍p-lû-sṳ (哥打巴魯市, Mâ-lòi-ngî: Khota Bharu) he Mâ-lòi-sî-â ke sàng-sṳ, vi-yî Kit-làn-tan-chû, he Kit-làn-tan-chû ke sú-fú yî-khi̍p fòng-sàng. Kô-tá-ha̍p-lû chhai Mâ-lòi-ngî ke yi-sṳ he "sîn sàng-sṳ". Kô-tá-ha̍p-lû he vi-yî Mâ-lòi Pan-tó‎ tûng-pet-phu ke sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]