跳至內容

Kôn-yàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Kôn-yàm.

Kôn-yàm (Hepatitis) he Kôn-chhóng yîn phiang-thu̍k, yo̍k-vu̍t, chiú-chîn fe̍t-chá thoi-chhia yi-sòng yîn-hí ke fat-yàm chṳn-chhong. Kôn-yàm ke ngièn-yîn khó-nèn m̀-thùng, yî-cheu péu-hien chṳn-chhong m̀-thùng, yu fûn-cho Man-sin Kôn-yàm khi̍p Kip-sin Kôn-yàm lióng-chúng.