Kúai-é

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kúai-é

Kúai-é thai-yok yû si-tshiên pat-pak tsúng-lui, yì-yèn thai-phu-fun sên-fa̍t tshai súi-tsûng. Ya-yû kúai-é sên-fa̍t tshai yí-lìm tshèu-sṳp fàn-kín ke su-song. Lón sán-tshai súi-tsûng. abcdefghijklmnop