Kara-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Kara-hói.

Kara-hói (Ngò-ngî: Карское море) vi yî Ngò-lò-sṳ̂ Sî-pak-li-â yî pet, he Pet Pên-yòng ke yit phu-fûn. Chhai sî-piên, Sîn-thi-tó lâu Kara hói-hia̍p. Kara-hói chhòng-thu yok 1,450 kûng-lî, khôn-thu yok 970 kûng-lî , súi-vet mien-chit 880,000 phìn-fông kûng-lî, phìn-kiûn súi chhṳ̂m-thu 110 mí.