Kevin Rudd

Chhiùng Wikipedia lòi
Kevin Rudd

Kevin Rudd (Yîn-ngî: Kevin Michael Rudd, 1957-ngièn 9-ngie̍t 21-ngit- ), hien-kîm tâm-ngim Au-chû Kûng-tóng liâng-siu, tshôi 2007-ngièn 11-ngie̍t 24-ngit ke koet-fi thai-sién chûng tai-liâng Kûng-tóng kit-phai Chhṳ-yù-tóng liâng-siu John Howard liâng-thô ke tsṳp-tsṳn lièn-mèn, tshai-yî thùng-ngièn sṳ̍p-ngi-ngie̍t sâm-ngit tshut-ngim Au-chû Tsúng-lî.

Tsó-ngièn sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshiùng-tsṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

thai-sién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-koet tshìn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khiun-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-kín tsṳn-tshet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-kâu tsṳn-tshet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu tsṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]