跳至內容

Khì-yù

Chhiùng Wikipedia lòi
Khì-yù

Khì-yù, Kâ-só-lín (Yîn-ngîː Gasoline) he chhiùng sa̍k-yùfûn liù fe̍t lie̍t-fa, lie̍t-kié chhut-lòi, khí-yû fî-fat-sin, khó-yên-sin ke kìn-lui fun-ha̍p-vu̍t yi̍t-thí, khó yung chok yên-liau.