跳至內容

Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t.

Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t (碳氫化合物, Yîn-ngî: Hydrocarbon) he Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke yit-chúng. Liá-chúng Fa-ha̍p-vu̍t chṳ́-yû Thàn lâu Khîn chû-sṳ̀n, khì-chûng pâu-hàm vàn-thâng, hî-thâng, kuì-thâng, fàn-thâng khi̍p fông-thâng, he chṳ̂n-tô khì-thâ Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke kî-thí.