San Francisco

從Wikipedia來
(重定向自Khiu-kîm-sân
跳轉到: 導航搜尋

Khiu-kîm-sân. Khiu-kîm-sân (Yîn-ngî: San Francisco) he chhai Pet-Kâ-chû Khiu-kîm-sân pan-tó pet-tôn, tûng-lìm Khiu-kîm-sân Vân, sî-lìm Thai-phìn-yòng, ngìn-khiéu thúng-kie vi Kâ-chû ke thi-si thai-sàng. Khiu-kîm-sân yû chṳ̂n-tô ngi-su̍t-kâ, chok-kâ lâu yên-yèn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Thi-hìn[編寫]

Hì-hèu[編寫]

kîn-chi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[編寫]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[編寫]

Chhòn-mòi[編寫]

Lî-hàng[編寫]

Kûng-yèn[編寫]

Mî-sṳ̍t[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Kî-chhòng[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Siông-kôan Lièn-kiet[編寫]

Yû-hó Sàng-sṳ[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫]