跳至內容

Kiú-piên-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Kiú-piên-hìn.

Kiú-piên-hìn (Yîn-ngî: Nonagon) he kiú-piên ke Tô-piên-hìn, Chang Kiú-piên-hìn he kiú-kok siông-tén. Nui-kok vì 140°. Ngiâ piên-chhòng vì , mien-chit . Ngiâ-yû chang kiú piên hìn , . Kì he ki Chang chhit-piên-hìn heu nang yit-ke put-nèn chhak-kûi chok-thù ke chang Tô-piên-hìn.

Chang Kiú-piên-hìn chhak-kûi chok-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Kiú-piên-hìn.
Chang Kiú-piên-hìn.

Mien-chit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Kiú-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Kiú-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-yèn chûng ke Kiú-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]