Ki-sa̍k-chhṳn

Chhiùng Wikipedia lòi
Ki-sa̍k-chhṳn.

Ki-sa̍k-chhṳn (巨石陣, Yîn-ngî: Stonehenge), vi-yî Yîn-koet Wiltshire, Yîn-kak-làn ke lî-hàng ngie̍t-tiám, mî-ngièn tû-yû yit-pak-van ngìn chhiùng sṳ-kie kok-thi chhâm-kôn. Ki-sa̍k-chhṳn he Yîn-koet chui chho̍k-miàng ke sṳ́-chhièn kien-chuk vì-chiak. Ki-sa̍k-chhṳn me ôn-to yèn-hìn sa̍k-lìm.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ki-sa̍k-chhṳn ke yi-ngi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ki-sa̍k-chhṳn ke chhòn-sot[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]