跳至內容

Kluczbork

Chhiùng Wikipedia lòi
Kluczbork.
Kluczbork.

Kluczbork he Pô-làn O-pô-lòi-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 12.35 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 25,910 ngìn (2006-ngièn).