跳至內容

Kraśnik

Chhiùng Wikipedia lòi
Kraśnik.
Kraśnik.
Kraśnik.

Kraśnik he Pô-làn Lû-pu-lìm-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 25.29 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 36,072 ngìn (2006-ngièn).