Kurdi-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Kurdi-ngî.

Kurdi-ngî (كوردي, Kurdî) he Kurd-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, kì-têu chhi-kî chhai Iran (Pô-sṳ̂), Iraq, Si-li-âThú-ngí-khì tén thi (chhâm-khon Kurdistan).

Kurdi-ngî he Iraq thi-ngi ke kôn-fông ngî-ngièn; chhai Si-li-â pûn kim-chṳ́ sṳ́-yung. Chhai 2002-ngièn 8-ngie̍t chhièn, Thú-ngí-khì tui sṳ́-yung Kurdi-ngî sṳ̂ kâ han-chṳ, kim-chṳ́ sṳ́-yung Kurdi-ngî chok-vì kau-yuk fò kóng-pô.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kurdi-ngî Wikipedia