跳至內容

Lìm-kô-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Lìm-kô-yen
—  Yen  —
臨高縣

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Hói-nàm
Mien-chit
 - Só-yû 1,343.33 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 420,600 ngìn
Mióng-cham lingao.hainan.gov.cn

Lìm-kô-yen (臨高縣) he Chûng-koet Hói-nàm-sén ke yit-chiak yen. Mien-chit yû 1,343.33 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 42-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Hàng-chṳn-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]