Lí Mìn-pok

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lí Mìn-pok.
Lí Mìn-pok lâu Mî-koet chúng-thúng George W. Bush.

Lí Mìn-pok (李明博, Chêu-siên-ngî: 이명박, 1941-ngièn 12-ngie̍t 19-ngit -), thi 17-ngim Thai-hôn Mìn-koet chúng-thúng, chên-ngim Thai-hôn Mìn-koet Hon-sang thi̍t-phe̍t-sṳ sṳ-chóng, 2008-ngièn chṳ 2013-ngièn ngim Nàm-hôn chúng-thúng. Lí Mìn-pok chó-ngièn pit-ngia̍p yî Kô-li Thai-ho̍k song-ho̍k phu, heu-lòi chin-ngi̍p Hien-thoi Si̍p-thòn khì-hâ Hien-thoi kien-sat kûng-chok chhòng-tha̍t 27-ngièn, tâm-ngim sú-sit Chṳp-hàng-kôn. Chhiùng 1992-ngièn yit-chhṳ̍t tâm-n Koet-fi Ngi-yèn chhṳ̍t-to 1998-ngièn.

Sên-phìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâ-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chó-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk lâu Chṳt-ngia̍p[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yùng-yî[phiên-siá | 編寫原始碼]

sên-fa̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]