Lee Myung-bak

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lee Myung-bak.
Lee Myung-bak lâu Mî-koet chúng-thúng George W. Bush.

Lee Myung-bak (Chêu-siên-ngî: 이명박/李明博 Lí Mìn-pok, 1941-ngièn 12-ngie̍t 19-ngit –  ), thi 17-ngim Thai-hòn Mìn-koet chúng-thúng, chên-ngim Thai-hòn Mìn-koet Seoul Thi̍t-phe̍t-sṳ sṳ-chóng, 2008-ngièn chṳ 2013-ngièn ngim Nàm-hôn chúng-thúng. Lee Myung-bak chó-ngièn pit-ngia̍p yî Kô-li Thai-ho̍k song-ho̍k phu, heu-lòi chin-ngi̍p Hyundai Si̍p-thòn khì-hâ Hyundai kien-sat kûng-chok chhòng-tha̍t 27-ngièn, tâm-ngim sú-sit Chṳp-hàng-kôn. Chhiùng 1992-ngièn yit-chhṳ̍t tâm-n Koet-fi Ngi-yèn chhṳ̍t-to 1998-ngièn.

Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk lâu Chṳt-ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yùng-yî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]