Lí Sông-yún

Chhiùng Wikipedia lòi
Lí Sông-yún
Chhut-se-ngit 813-ngièn  Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 滎陽市 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 858-ngièn  Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-thi 滎陽市 Edit this on Wikidata
Koet-sit Thòng-chhèu Edit this on Wikidata
voi kóng Hon-ngî Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 作家, 詩人, 書法家 Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg 李廷珪 Edit this on Wikidata
Kâ-chhu̍k 隴西李氏 Edit this on Wikidata
Â-pâ 李嗣 Edit this on Wikidata

Lí Sông-yún (李商隱, 813-ngièn  – 858-ngièn ), péu-sṳ Ngi-sân (義山), ho Ngiu̍k-hâi-sâng (玉谿生), he Chûng-koet Thòng-chhèu ke yit-chiak chhut-miàng ke vùn-ho̍k-kâ lâu Sṳ̂-ngìn[1].

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. : 劉學鍇 《李商隱傳論 上》合肥市:安徽大學出版社 , 2002.06 ISBN 7-81052-527-1 10-14

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]