Lùn-tûn Thap-khiâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lùn-tûn Thap-khiâu.

Lùn-tûn Thap-khiâu (Tower Bridge) he vi-yî Yîn-koet Lùn-tûn yit-chho vàng-khiam Thames-hò thiet-khiâu.