Lai Fò

Chhiùng Wikipedia lòi
台灣新文學之父

Lai Fò
chhut-se (1894-05-28)1894-ngièn 5-ngie̍t 28-ngit
ko-sṳ̂n 1943-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit(1943-01-31) (48-se)
chṳt-ngia̍p Chok-kâ, yî-sên
phi-ngiéu Vòng Chhó
fu-mû

Lai Fò(1894-ngièn 5-ngie̍t 28-ngit – 1943-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit) he Thòi-vân Chông-fa-ngìn. Ngièn-miàng Lai Hò. Ngièn-lòi ke thèu-lu he yî-sên, than-he chhai vùn-ho̍k liâng-vet liù-hâ sṳ̀n-miàng, yû khì he kì ke sṳ̂-chok, pûn kûng ngin he Thòi-vân chui yû thoi-péu sin ke mìn-chhu̍k sṳ̂-ngìn.