跳至內容

Lhasa-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Lhasa-sṳ.

Lhasa (Chhòng-ngî: ལྷ་ས་,Chhòng-ngî piâng-yîm: Lhasa,Wylie: lha-sa; Koet-chi Yîm-phiêu: /l̥ásə/ fe̍t /l̥ɜ́ːsə/), vì Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî Sú-fú. Lhasa chhú hói-pha̍t 3,650 mí, Lhasa hò liù kîn chhṳ́, chhai nàm kau chu-ngi̍p Yarlung Tsangpo Kông.

Lhasa li̍t lòi he Sî-chhòng chhiòn khî chṳn-chhṳ, kîn-chi khi̍p vùn-fa ke chûng-sîm, ya-he chhòng chhòn fu̍t-kau sṳn-thi. 1960-ngièn chang-sṳt sat sṳ, 1982-ngièn yu thin vì koet-kâ li̍t-sṳ́ vùn-fa-miàng sang.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]