Liùng-sòn

Chhiùng Wikipedia lòi
phà-liùng-sòn

Liùng-sòn (龍船) he yit chúng yong-sit chhiong liùng ke sòn.

Yit-pân Chûng-koet, Thòi-vân, Ye̍t-nàm lâu Liù-khiù ngìn chhai ńg-ngie̍t-chiet voi phà-liùng-sòn, Ngi̍t-pún ke Nagasaki-yen ya yû liá fûng-su̍k.