跳至內容

Liû Yi̍t-fui

Chhiùng Wikipedia lòi
Liû Yi̍t-fui
Chhut-se Chûng-koet Chûng-koet Fù-pet-sén Vú-hon-sṳ
Koet-chhi̍t  Mî-koet
Ngî-ngièn Phú-thûng-fa, Yîn-ngî
Kau-yuk Pet-kîn Thien-yáng Ho̍k-yen
Fa̍t-thung 2002-ngièn chṳ kîm
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Fùng-sên-vú Ngu-lo̍k (2005-, Chûng-koet)
William Morris Endeavor (2008-2013, Mî-koet)
Chhut-miàng chok-phín Thien-yáng
2008-ngièn Kûng-fû chṳ̂ Vòng
2011-ngièn Chhièn-ńg Yù-fùn
2012-ngièn Thùng-chiok-thòi
Thien-sṳ-khia̍k
2003-ngièn Kîm-fún Sṳ-kâ
2003-ngièn Thiên-liùng-pat-phu
2005-ngièn Siên-kiam Khì-hia̍p-chhon
2006-ngièn Sṳ̀n-tiâu-hia̍p-lí
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Liû Yi̍t-fui(1987-ngièn 8-ngie̍t 25-ngit –  ) , pún-miàng Liû Chhièn-mî-chṳ́, chên yung miàng Ôn-fûng, Chûng-koet Thai-liu̍k tî-miàng ńg-yên-yèn, Mî-sit fà-ngìn, pit-ngia̍p yî Pet-kîn Thien-yáng Ho̍k-yen péu-yên-hì 02-kip pún-khô-pân.