跳至內容

Luxembourg-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Luxembourg-ngî fûn-phu.

Luxembourg-ngî (Fap-ngî: Luxembourgeois; Tet-ngî: Luxemburgisch; Luxembourg-ngî: Lëtzebuergesch) he Luxembourg ke sâm-chúng chú-yeu ngî-ngièn chṳ̂-yit.

Fûn-pu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chú-yeu fûn-pu yî Luxembourg, ya fûn-pu yî lìn koet ke kho-khiûn Lû-sêm-páu ke thi-khî, yì Pí-li-sṳ̀ ke Luxembourg-sén Arlon yit-tai, Fap-koet ke Lorraine, Tet-koet ke Trier yit-tai. Chhai Fap-koet fò Tet-koet, Luxembourg-ngî pûn khon-chok Tet-ngî ke yit-chúng fông-ngièn, yîn vi Luxembourg-ngî fò Tet-ngî cho-tet fu thûng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Luxembourg-ngî Wikipedia