Mìn-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Mìn-vòng
Lui-hîn chṳn-chhṳ, hí-khia̍k
Ngièn-chhóng Ikeido Jun Mìn-vòng
Phiên-khia̍k Nishiogi Yumie [ja]
Thô-yên Kimura Hisashi [ja]
Motohashi Keita [ja]
Chú-yên Endō Ken'ichi, Sugeta Masaki
Chṳ-chok koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Ngî-ngièn Ngit-ngî
Phiêu-ngî Pí-chhṳ́ fu-von sṳ̂n-fûn ke fu-chhîn lâu ngong lai-é. “Thai-ngong-kú chúng-lî” chiông lòi kói-pien Ngit-pún!
Si̍p-sú 8(+2SP)
Chhòng-thu 60 fûn-chûng
Chú-thì-khiukStress-Freemiwa
Chhap-khiuk 〈Chhiâng-chhûn Kui-chhu̍k (ngièn-khiuk: Nakamura Masatoshi)〉Sugeta Masaki, Ji Yeong
My Way〉Endō Ken'ichi, Sugeta Masaki
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Ōkawa Takehiro (chúng-chṳ-chok)
Īda Sayaka
Kikuchi Makoto
Kamiyama Akiko
Ngoi-kín Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
TV Asahi Sú-pô
Sâng-yîm kak-sṳt Li̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Pô-chhut ngit-khì 2015-ngièn 7-ngie̍t 24-ngit-2015-ngièn 9-ngie̍t 18-ngit
2016-ngièn 4-ngie̍t 15-ngit (thi̍t-phe̍t-phiên)
2016-ngièn 4-ngie̍t 22-ngit (fân-ngoi-phiên)
Now Kôn-sên-thòi Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Hiông-kóng Hiông-kóng
Pô-chhut ngit-khì 2015-ngièn 9-ngie̍t 27-ngit-2015-ngièn 11-ngie̍t 15-ngit
Vúi-lòi Ngit-pún-thòi Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2015-ngièn 11-ngie̍t 23-ngit-2015-ngièn 12-ngie̍t 2-ngit
Koet-chi chiet-muk miàng-sṳ
Thòi-vân Ngìn-mìn chṳ̂ Vòng
Kóng-Àu Mìn-vòng
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm
IMDb kie-sàu

Tamiō (Ngit-pún-ngî: 民王 (Mìn-vòng)/ たみおう?) he Ngi̍t-pún TV Asahi yî 2015 ngièn 7 ngie̍t 24 ngit Pai-ńg Night Drama(23:15 - 00:15,JST) pô-chhut ke Thien-sṳ-khia̍k, kói-phiên chhṳ Ikeido Jun ke lióng-phu séu-sot.