Mî-yî-mî-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Mî-yî-mî-fi (美以美會, The Methodist Episcopal Church, 1784-ngièn - 1939-ngièn) he chhiùng 1784-ngièn to 1939-ngièn chṳ̂-kiên ke yit-ke Kî-tuk-kau ví lî chûng ke kau-phai, chhiùng 1784-ngièn to 1844-ngièn he chhai Mî-koet ke Ví-lî Kûng-fi só sṳ́-yung ke chûng-phai miàng-chhṳ̂n, nàm-pet fûn-lie̍t heu to 1939-ngièn, he chhai Mî-koet pet-fông ke Ví-lî Kûng-fi só sṳ́-yung ke chûng-phai miàng-chhṳ̂n. Kâi fi su̍k-yî Kî-tuk Sîn-kau ke yit-ke kha thai ke chûng-phai —— Ví-sṳ̂-lî-chûng.