Sùn-tho-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ví-lî Kûng-fi)
Sùn-tho-chûng

Sùn-tho-chûng (循道宗, Methodism) fe̍t-chá Ví-lî-chûng he Kî-tuk-kau Sîn-kau chú-yeu chûng-phai chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

1738-ngiènYîn-koet-ngìn Yok-hon Ví-sṳ̂-lî lâu thi-hiûng Chhà·lî Ví-sṳ̂-lî chhai-yî Lùn-tûn chhóng-li̍p. Ngièn-lòi su̍k-yî Sṳn-kûng-fi nui ke yit-phai, heu-tak chhiam-chhiam-é thu̍k-li̍p. Sùn-tho-chûng chhung-sṳ chhai hâ-chhèn khiùn-chung chûng chin-hàng chhòn-kau fa̍t-thung. Chú-yeu fûn-phu chhai-yî Yîn-Mî tén koet. Kau-fi chú-chông sṳn-kiet sên-fa̍t lâu kói-san sa-fi. Chhai Mî-koet thu̍k-li̍p heu, Mî-koet Sùn-tho-chûng thot-lì Sṳn-kûng-fi yì-yèn chû-sṳ̀n thu̍k-li̍p ke kau-fi.