Mariano Rajoy

Chhiùng Wikipedia lòi
Mariano Rajoy, Sî-pân-ngà Sú-siong.

Mariano Rajoy (Sî-pân-ngà-ngî fat-yîm: [maˈɾjano raˈxoi̯]; 1955-ngièn 3-ngie̍t 27-ngit -)Sî-pân-ngà chṳn-chhṳ-kâ. 2011-ngièn 11-ngie̍t 20-ngit kì só liâng-thô ke Ngìn-mìn-tóng yàng-ko ngi-fi thai-sién, tông-sién Sî-pân-ngà Sú-siong. Kì chhai Aznar Chṳn-fú ngim-khì nui tâm-ngim ko kûng-khiung kón-lî thai-chhṳ̀n, kau-yuk lâu vùn-fa thai-chhṳ̀n , thi-yit Fu Sú-siong lâu nui-chṳn thai-chhṳ̀n tén chṳt-fun.