Matsu Takako

Chhiùng Wikipedia lòi
Matsu Takako
Khì-thâ miàng Matsumoto Kōka
Chhut-se Fujima Takako
(1977-06-10) 1977-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit (46-se)
Tûng-kîn
Chṳt-ngia̍p Ńg-yên-yèn, kô-sú, chok-chhṳ̀
Kau-yuk Ajia Thai-ho̍k Koet-chi Koân-he Ho̍k-hì
Mû-káu Horikoshi Kô-tén Ho̍k-káu
Phi-ngiéu
Sahashi Yoshiyuki (m. 2007-ngièn)
Chṳ́-sit 1 moi-è
(2015-03-30) 2015-ngièn 3-ngie̍t 30-ngit (9-se)
Yà-ôi Matsumoto Kōshirō (Â-pâ)
Fujima Noriko (Â-mê)
Chhîn-chhit Matsumoto Kio (Â-chí)
Ichikawa Somegorō (Â-kô)
Kawahara Kazuhisa (Chí-chhông)
Mióng-cham www.matsutakako.jp

Matsu Takako (Ngi̍t-ngî: 松 たか子, 1977-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit –  ) he Ngi̍t-pún kô-sú, ngi-ngìn. Chhut-se chhai Tûng-kîn, pún-miàng he Fujima Takako. 2007-ngièn 12-ngie̍t 28-ngit lâu tî-miàng yîm-ngo̍k-ngìn Sahashi Yoshiyuki kiet-fûn.