Medway

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Medway.

Medway he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet Kent khiùn ke tân-yit kón-lî-khî, khî-lì Lùn-tûn yok 61.8 kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 264,900 (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]