跳至內容

Międzyrzec Podlaski

Chhiùng Wikipedia lòi
Międzyrzec Podlaski.
Międzyrzec Podlaski.
Międzyrzec Podlaski.
Międzyrzec Podlaski.

Międzyrzec Podlaski he Pô-làn Lû-pu-lìm-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 20.03 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,718,500 ngìn (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]