Monzón

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Monzón sàng-páu.
Monzón Khì-chì
Monzón Vûn-chông
Monzón .

Monzón he chhai Sî-pân-ngà Huesca-sén Aragon Chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-chṳ́n. Chúng mien-chit yû 273 phiàng-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu he 17211.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]