跳至內容

Sopeira

Chhiùng Wikipedia lòi

Sopeira he chhai Sî-pân-ngà Vùi-sṳ̂-khà-sén Aragon Chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-chṳ́n.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]