Nàm-chû Chhâ-theù (Phìn-tûng-yen)

Chhiùng Wikipedia lòi

邇篇文章講嘅係屏東線嘅鐵路車站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Nàm-chû Chhàm

Nàm-chû Chhâ-theù

Nàm-chû Chhâ-theù (南州車頭), yu hêm-cho Nàm-chû Chhâ-chhàm (南州車站), vi-yî Thòi-vân Phìn-tûng-yen Nàm-chû-hiông, vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Phìn-tûng Sien.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]