New York

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Néu-Yok)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Flag of New York.svg
Map of USA NY.svg
ChryslerBuildingMidtownManhattanNewYorkCity.jpg

New York he Mî-koet ke yit-ke chû.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

ÉËğđďĺħÌĒÛÛÛõõ<nowiki>==Fap-li̍t ==țțȚ sdvwdaveqravs usdb ew4uwefh3or'whsg ř

Tsṳn-fú[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Koet-kâ Kûng-yèn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshung-yeu Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]