Ngì

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngì (爾, 汝) he Hak-kâ-ngîngìn-chhṳ̂n thoi-chhṳ̀ ke tân-su thi-ngi ngìn-chhṳ̂n hìn-sit.

Ngì ke fu̍k-su hìn-sit he ngì-tén.

chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]